استخدام حسابدار ارشد جهت شرکت تولیدی قطعات خودرو

استخدام وب مستر آشنا به طراحی سایت در شرکت طراحی سایت اینتن
به  یکنفر حسابدار ارشد جهت شرکت تولیدی قطعات خودرو در اول جاده شهریار نیازمندیم. متقضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نموده یا از طریق فکس برای شماره زیر ارسال نمایند. آدرس ایمیل: iranpajouhesh@yahoo.com فکس: ۰۲۱۶۵۶۱۰۳۱۵

استخدام وب مستر آشنا به طراحی سایت در شرکت طراحی سایت اینتن