تبدیل وضعیت ۳هزار نیروی انسانی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور

استخدام های بی ضابطه و شبهه دار این بار در شرکت آبفای تهران!
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم تأکید کرد فرآیند تبدیل وضعیت ۳هزار نیروی انسانی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور که دارای کارنامه آزمون استخدامی ادواری هستند تا پایان سال جاری به طور کامل اجرایی می شود. به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا از روابط عمومی وزارت علوم، دکتر محمد حسین امید […]

استخدام های بی ضابطه و شبهه دار این بار در شرکت آبفای تهران!