استخدام تعدادی حسابدار جهت کار در انتشاراتی معتبر

استخدام نیروی فنی جهت فروشگاه خدمات محصولات کامپیوتری
به تعدادی خانم حسابدار با یک سال سابقه کار و حقوق مکفی و بیمه جهت کار در انتشاراتی معتبر در ترهان نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. تلفن: ۰۲۱۶۶۵۷۴۶۲۷

استخدام نیروی فنی جهت فروشگاه خدمات محصولات کامپیوتری