استخدام کارشناس پایگاه داده SqlSever،Oracle در گروه پارسه

استخدام نگهبان در شرکت پرورش ماهی راموز/بوشهر

گروه شرکتهای پارسه ، جهت تکمیل کادر پرسنلی خود به کارشناس مرتبط با رشته های فناوری اطلاعات و ارتباطات دارای …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام نگهبان در شرکت پرورش ماهی راموز/بوشهر