استخدام ۳ ردیف شغلی در انتشارات جنگل(تهران،اصفهان و رشت)

استخدام نمونه خوان,ویراستار علمی و تایپیست حرفه ای

آگهی استخدام انتشارات جنگل در تهران،رشت،اصفهان انتشارات جنگل در راستای تکمیل کادر پرسنلی خود با شرایط زیر در تهران(محدوده میدان …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام نمونه خوان,ویراستار علمی و تایپیست حرفه ای