مشکل استخدام ها کجا بود؟

استخدام نسخه پیچ خانم با سابقه کار در تهران محدوده ی قیطریه
با پیگیری و حمایت وزیر نفت و مذاکرات سخت و طولانی کارشناسی با سازمان امور اداری و استخدامی کشور و همراهی این سازمان، محملی قانونی تعیین و مجوز استخدام دو هزار و ۵۰۰ نفر صادر شد. به گزارش شانا، سال ۸۴ در پایان دولت هشتم که تولید نفت چهار میلیون بشکه بود و همه مجتمع‎های […]

استخدام نسخه پیچ خانم با سابقه کار در تهران محدوده ی قیطریه