استخدام۶ردیف شغلی دریک شرکت پیمانکاری ساختمانی/کرمان

استخدام نجار،خیاط و رویه کوب،جهت کار در تولیدی مبل در تهران

یک شرکت معتبر پیمانکاری ساختمانی رتبه یک در راستای تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط در ردیف های شغلی …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام نجار،خیاط و رویه کوب،جهت کار در تولیدی مبل در تهران