استخدام تعدادی صندوقدار در رستوران ایمان – اصفهان

استخدام مهندس پلیمر،مدیرمالی،سرپرست حسابداری وحسابدار در اصفهان
رستوران ایمان به تعدادی صندوقدار شیفت صبح در اصفهان نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. تلفن: ۰۳۱۳۶۶۳۴۱۲۷

استخدام مهندس پلیمر،مدیرمالی،سرپرست حسابداری وحسابدار در اصفهان