آزمون استخدامی فراگیر دستگاه‌های اجرایی (آخرین مهلت ثبت نام ۱۱ تیرماه)

استخدام مهندس عمران،آشنا باامور احداث،بازسازی شعب بانکی
چهارمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی  سوالات استخدام متمرکز دستگاه های اجرایی کشور ۹۶ سوالات عمومی و تخصصی آزمون استخدامی فراگیر دستگاههای اجرایی ثبت نام ۲۶۲ هزار نفر در چهارمین آزمون استخدامی/ ۱۱ تیر آخرین مهلت خبرگزاری مهر: مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به آمار شرکت کننده در چهارمین آزمون استخدامی […]

استخدام مهندس عمران،آشنا باامور احداث،بازسازی شعب بانکی