استخدام مسئول دفتر،مدیر داخلی،کارشناس فروش،مدیر بازرگانی

استخدام مهندس صنایع در شرکت معتبر تولید انواع سیستمهای الکترونیک
یک شرکت معتبر بازرگانی در زمینه تجهیزات دندانپزشکی و دندانسازی جهت تکمیل کادر اداری خود از افراد واجد شرایط در سمت های ذیل در تهران دعوت به همکاری می نماید. عنوان شغلی جنسیت/تعداد شرایط احراز مسئول دفتر خانم/۱نفر دارای سابقه مدیر داخلی خانم/۱نفر دارای سابقه کارشناس فروش خانم و یا آقا/۱نفر دارای سابقه مدیر بازرگانی […]

استخدام مهندس صنایع در شرکت معتبر تولید انواع سیستمهای الکترونیک