استخدام منشی آشنا به کامپیوتر جهت کار در دفتر انتشارات

استخدام مهماندار،خدمات،انتظامات،مسئول دفتر در تهران
به منشی خانم آشنا به کامپیوتر جهت کار در دفتر انتشارات در تهران نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. تلفن: ۰۲۱۶۶۹۶۳۴۳۷

استخدام مهماندار،خدمات،انتظامات،مسئول دفتر در تهران

دانلود shareit