استخدام ۵ردیف شغلی درشرکت نگین خودرو درشهرستان بابل

استخدام منشی خانم جهت دفتر در شرکت کاریا پلیمر

شرکت نگین خودرو، نماینده رسمی رنو فرانسه،درنظر دارد جهت تکمیل کادر پرسنلی خود ازافرادواجدشرایط در ردیفهای شغلی زیر درشهرستان بابل استان …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام منشی خانم جهت دفتر در شرکت کاریا پلیمر