استخدام کارشناس فنی مسلط به استانداردهای ملی و بین المللی

استخدام منشی خانم با روابط عمومی بالا در شرکت آتی نگر شهراد
یک شرکت بازرسی کالا جهت تکمیل کادر خود به چند نیروی فنی با شرایط ذیل به صورت نیمه وقت ،تمام وقت و یا به صورت موردی و پروژه ای در تهران نیازمند است. عنوا شغلی شرایط احراز کارشناس فنی مسلط به استانداردهای ملی و بین المللی سابقه کار مرتبط در شرکت های بازرسی مسلط به […]

استخدام منشی خانم با روابط عمومی بالا در شرکت آتی نگر شهراد