استخدام عضوهیات علمی(رشته مهندسی کامپیوتر) باحقوق،مزایای مصوب

استخدام منشی آشنا با امور حسابداری در یک شرکت معتبر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهرم(تنگستان) قصد دارد از بین دارندگان مدرک دکتری تخصصی مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، یک نفر …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام منشی آشنا با امور حسابداری در یک شرکت معتبر