استخدام کارمندفروش درزمینه تجهیزات شبکه،مخابراتی

استخدام منشی،کارمند فروش درتوسعه فناوری داتام ارتباطات پارس

شرکت توسعه فناوری داتام ارتباطات پارس جهت فعالیت در یک شرکت معتبر فنی و مهندسی از واجدین شرایط در تهران …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام منشی،کارمند فروش درتوسعه فناوری داتام ارتباطات پارس