استخدام مهندس فروش بخش اتوماسیون صنعتی و نیروی خدماتی

استخدام منشی،مهندس فروش و نیروی خدماتی در یک شرکت معتبر

یک شرکت معتبر در راستای تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط در ردیف شغلی زیر در تهران دعوت به …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام منشی،مهندس فروش و نیروی خدماتی در یک شرکت معتبر