استخدام مسئول توزیع در شرکت ۵۰۴۰ در شهر های فارس

استخدام مسئول فروشگاه،سرپرست وکارشناس منابع انسانی-شیراز
شرکت ۵۰۴۰ در نظر دارد جهت توسعه ناوگان توزیع خود در یکی از شهرهای فارس جهرم ،کوار ،خنج،مهر ،ارسنجان ،آباده، نورآباد ممسنی،فراشبند،حاجی آباد ،استهبان افراد واجد شرایط را استخدام نماید. عنوان شغلی شرایط احراز مسئول توزیع مشخصات و تخصص های مورد نیاز: ساکن در شهر مدنظر آشنا به نظام توزیع و پخش شناخت کامل مناطق شهر […]

استخدام مسئول فروشگاه،سرپرست وکارشناس منابع انسانی-شیراز