استخدام کارمند روابط عمومی در پردازش اطلاعات مالی مبنا

استخدام مسئول دفتر مدیرعامل مسلط به زبان درتوان افزا بهبود

شرکت پردازش اطلاعات مالی مبنا در تهران جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری مینماید. …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام مسئول دفتر مدیرعامل مسلط به زبان درتوان افزا بهبود