استخدام مسئول دفتر مدیر عامل درشرکت معتبر بانی کو

استخدام مسئول دفتر مدیرعامل،کارمندبازرگانی،کارمند اطلاعات لابی

شرکت معتبر بانی کو عضو هلدینگ اول مارکت ، از واجدین شرایط جهت همکاری در تهران،  در سمت زیر دعوت …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام مسئول دفتر مدیرعامل،کارمندبازرگانی،کارمند اطلاعات لابی