استخدام کارشناس کنترل پروژه جهت شرکت معتبر مهندسی

استخدام مسئول دفتر فنی و مسئول اجرا (عمران و معماری) در لرستان
به کارشناس کنترل پروژه ترجیحاً رشته عمران جهت شرکت معتبر مهندسی در تهران نیازمندیم. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند. آدرس ایمیل: h.o.t.estekhdam@gmail.com

استخدام مسئول دفتر فنی و مسئول اجرا (عمران و معماری) در لرستان