استخدام مهندس فروش،مسئول دفتر در شرکت بتن شیمی خاتم

استخدام مسئول دفتر فروش در شرکت بتن شیمی خاتم

شرکت بتن شیمی خاتم تولید کننده افزودنی های بتن و مواد شیمیایی ساختمان نفرات با شرایط زیر در تهران استخدام …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام مسئول دفتر فروش در شرکت بتن شیمی خاتم