استخدام شرکت گلستان درشهرهای خوانسار،گلپایگان،شهرضا

استخدام مسئول دفتر خانم در شرکت پارس ارتباط افزار در تهران

شرکت گلستان جهت تکمیل کادر فروش خود، تعدادی فروشنده حرفه ای، در خوانسار، گلپایگان و شهرضا، با شرایط ذیل را …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام مسئول دفتر خانم در شرکت پارس ارتباط افزار در تهران

oxin channel