استخدام ترخیص کار،کارمند اداری درپیشرو تجارت گستر هیربد

استخدام مسئول دفتر،مدیربازرگانی،مدیر برنامه ریزی تولید،حسابدار/البرز

شرکت پیشرو تجارت گستر هیربد در راستای تکمیل کادر خود در تهران از افراد واجد شرایط در ردیف شغلی زیر …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام مسئول دفتر،مدیربازرگانی،مدیر برنامه ریزی تولید،حسابدار/البرز