استخدام مسئول توزیع درشرکت اینترنتی۵۰۴۰در شهر بندرامام خمینی

استخدام مسئول آزمایشگاه(صنایع غذایی)در راز ملل سبز-کرج
شرکت اینترنتی ۵۰۴۰، در نظر دارد جهت توسعه ناوگان توزیع خود در شهر بندر امام خمینی در استان خوزستان افراد واجد شرایط را استخدام نماید. عنوان شغلی شرایط احراز مسئول توزیع  مشخصات و تخصص های مورد نیاز: ساکن در شهر بندر امام خمینی آشنا به نظام توزیع و پخش شناخت کامل مناطق شهر تسلط بر […]

استخدام مسئول آزمایشگاه(صنایع غذایی)در راز ملل سبز-کرج