استخدام ۴ردیف شغلی در شرکت معتبر نرم افزاری درتهران و اصفهان

استخدام مربی مهد،کمک مربی،خدمتکار،مهماندارسرویس،سوپروایزر زبان

یک شرکت نرم افزاری با ۱۳سال سابقه در راستای تکمیل کادر پرسنلی خود از واجدین شرایط در تهران و اصفهان …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام مربی مهد،کمک مربی،خدمتکار،مهماندارسرویس،سوپروایزر زبان