دعوت به همکاری شرکت بیمه پاسارگاد

استخدام مربیان حق التدریس در سال ۹۶ (کلیه اخبار)
دعوت به همکاری نماینده فعال فروش بیمه در سراسر کشور شرکت بیمه پاسارگاد بر اساس آئین نامه ۵۴ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سراسر کشور از افراد واجد شرایط و علاقه مند به فعالیت در صنعت بیمه، در ردیف های شغلی مشاور، کارشناس و نماینده رسمی فروش بیمه های زندگی دعوت به همکاری مینماید. […]

استخدام مربیان حق التدریس در سال ۹۶ (کلیه اخبار)