استخدام کارشناس مالی جهت شرکت معتبر بازرگانی در تهران

استخدام مدیر کنترل کیفی جهت تولید آلومینیوم
به کارشناس مالی مسلط به گزارشات ارزش افزوده فصلی و امور قانونی آشنا به نرم افزار سپیدار جهت شرکت معتبر بازرگانی ساکن تهران نیازمندیم. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند. آدرس ایمیل: jobs@abdkhodaei.com

استخدام مدیر کنترل کیفی جهت تولید آلومینیوم