استخدام خیاط مجرب جهت کار در پرده دوزی در تهران

استخدام مدیر مالی خانم در شرکت پارس توان آزما
به خیاط مجرب جهت کار در پرده دوزی در تهران حومه مسعودیه نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. تلفن: ۰۹۱۲۸۹۲۳۱۷۹

استخدام مدیر مالی خانم در شرکت پارس توان آزما

نصب بیتالک