استخدام رئیس دفترمدیرعامل درشرکتی معتبر واقع دراستان البرز/هشتگرد

استخدام مدیر فروش،بازاریابی،مسئول دفتر،طراح وب سایت در اصفهان
یک شرکت معتبر واقع در استان البرز/هشتگرد جهت تصدی شغل رئیس دفتر مدیریت عامل از کلیه واجدین شرایط دعوت به همکاری می نماید. ردیف عنوان شغلی رشته تحصیلی توانمندیها ۱ رئیس دفتر مدیر عامل کامپیوتر زبان مدیریت تسلط کامل به نرم افزارهای ورد، اکسل، پاور پوینت،اینترنت آشنا به امور منشی گری دارای حداقل ۲ سال […]

استخدام مدیر فروش،بازاریابی،مسئول دفتر،طراح وب سایت در اصفهان