استخدام کارشناس فروش در شرکت شایاطب ایرانیان

استخدام مدیر روابط عمومی،سوپروایزر درمجموعه کاتیگا/شیراز

شرکت شایاطب ایرانیان ، در راستای تکمیل کادر خود در تهران ، از افراد واجد شرایط در ردیف شغلی زیر …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام مدیر روابط عمومی،سوپروایزر درمجموعه کاتیگا/شیراز