استخدام اپتومتریست(با امکانات رفاهی)در عینک سازی چشمک در فارس

استخدام مدیر بازاریابی و فروش در زمینه چاپ و بسته بندی در قزوین
موسسه عینک سازی چشمک از یک نفر کارشناس بینایی سنج (اپتومتریست) با تجربه جهت همکاری در شهر نورآباد ممسنی (استان فارس) با شرایط ذیل دعوت به عمل می آورد.  عنوان شغلی شرایط احراز مزایا کارشناس بینایی سنج (اپتومتریست) با تجربه در شهر نورآباد ممسنی (فارس) حقوق مزایا مسکن و امکانات رفاهی متقاضیان محترم می توانند […]

استخدام مدیر بازاریابی و فروش در زمینه چاپ و بسته بندی در قزوین