استخدام لیسانس صنایع مسلط به برنامه ریزی تولید در کرج

استخدام مدیریت انتظامات دریک شرکت صنعتی معتبر در قزوین
به لیسانس صنایع مسلط به برنامه ریزی تولید و کنترل پروژه با حداقل ۳ سال سابقه کار در زمینه تولید قطعات خودرو در کرج نیازمندیم. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند. آدرس ایمیل: employ@asmkco.com

استخدام مدیریت انتظامات دریک شرکت صنعتی معتبر در قزوین