استخدام کارمند بخش اداری در موسسه غیر تجاری پیشگامان دانش ویژن

استخدام مدیرداخلی،برنامه ریزی،کارشناس فروش،سرپرست انبار-مشهد

موسسه غیر تجاری پیشگامان دانش ویژن در راستای تکمیل کادر پرسنلی خود از واجدین شرایط در تهران دعوت به همکاری …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام مدیرداخلی،برنامه ریزی،کارشناس فروش،سرپرست انبار-مشهد