استخدام طراح گرافیک در بازرگانی خدادیان

استخدام محقق،پژوهشگرارشد،دکتری(برق،کامپیوتر،مکانیک،عمران)

بازرگانی خدادادیان جهت تکمیل کادر انسانی اقدام به جذب یک طراح گرافیک، اجرا کننده در زمینه برند غذایی خارجی در …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام محقق،پژوهشگرارشد،دکتری(برق،کامپیوتر،مکانیک،عمران)