استخدام طراح دیجیتال/Graphic design- digital painter درویرا ویژن

استخدام مترجم زبان انگلیسی،ویراستار در گسترش ارتباطات نوین
موسسه ویرا ویژن یک آژانس تبلیغاتی است که به شرکت ها برای ایجاد هویت قوی و راه های صحیح ارتباطات و تبلیغات کمک می کند با شرایط زیر در تهران استخدام می نماید. عنوان شغلی شرح وظایف دانش و مهارت کار مهارتهای پراهمیت شرایط حقوق و مزایا طراح دیجیتال/Graphic design- digital painter مهارت در MATTE […]

استخدام مترجم زبان انگلیسی،ویراستار در گسترش ارتباطات نوین