استخدام ۵ ردیف شغلی دریک شرکت رتبه یک ساختمانی، پروژه بم

استخدام مترجم از راه دور(کار غیرحضوری) در شرکت اعتمادسازان

یک شرکت رتبه یک ساختمانی در راستای تکمیل کادر فنی،اجرایی خود از افراد واجد شرایط در ردیف شغلی زیر در …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام مترجم از راه دور(کار غیرحضوری) در شرکت اعتمادسازان