استخدام آبدارچی جهت همکاری در شهر اصفهان

استخدام لیسانس صنایع مسلط به برنامه ریزی تولید در کرج
به آبدارچی جهت همکاری در شرکت معتبر واقع در شهر اصفهان نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. تلفن: ۰۳۱۳۶۶۱۶۴۰۶

استخدام لیسانس صنایع مسلط به برنامه ریزی تولید در کرج