استخدام ۶ ردیف شغلی در یک شرکت معتبر صنایع غذایی در اصفهان

استخدام فروشنده در شرکت پخش بزرگ سراسری در اهواز
یک شرکت معتبر صنایع غذایی فعال درزمینه خدمات کیترینگ شرکتهای هواپیمایی جهت تکمیل کادرخودنیازمند نیرو با شرایط ذیل در اصفهان می باشد. ردیف  عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز ۱ انبار دار آقا حداقل ۲ سال سابقه کار آشنا با سیستم ها و روش های انبارداری و کنترل موجودی ۲ نیروی فنی آقا دیپلم فنی (ساخت […]

استخدام فروشنده در شرکت پخش بزرگ سراسری در اهواز