استخدام برنامه نویس++C در یک شرکت صنعتی معتبر در شیراز

استخدام فروشنده خانم در شرکت گیتی تجارت ایلیا

یک شرکت صنعتی معتبر از بین مقاضیان واجد شرایط در شیراز پس از مصاحبه دعوت به همکاری می نماید. ردیف …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام فروشنده خانم در شرکت گیتی تجارت ایلیا