استخدام بازاریاب فروش خانم به صورت ثابت در دفتر در اصفهان

استخدام فروشنده جهت فروشگاه پوشاک در اهواز
به بازاریاب فروش خانم به صورت ثابت در دفتر در اصفهان نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. تلفن: ۰۳۱۳۴۲۱۸۰۵۸ , ۰۹۱۳۱۶۵۳۶۲۷

استخدام فروشنده جهت فروشگاه پوشاک در اهواز