استخدام انبار دار، کمک انباردار، نیروی فنی (برق و مکانیک)

استخدام طراح صنعتی، ناظر پروژه های دکوراسیون، مسئول دفتر

یک شرکت معتبر صنایع غذایی فعال درزمینه خدمات کیترینگ شرکتهای هواپیمایی جهت تکمیل کادرخودنیازمند نیرو با شرایط ذیل در اصفهان …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام طراح صنعتی، ناظر پروژه های دکوراسیون، مسئول دفتر