کارمندان قراردادی شهرداری های هرمزگان پیمانی می شوند

استخدام شهرداری اصفهان در سال ۹۶
عباس شیرخانلو یکشنبه در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: دراین راستا یکهزارو و ۷۰۰ نفر ازکارمندان قراردادی ۳۷شهرداری (شهرهای زیر۱۰۰هزارنفر جمعیت) این استان به پیمانی تبدیل می شوند. وی افزود: ثبت نام از داوطلبان تغییر وضعیت استخدامی از۲۵اردیبهشت تا سوم خردادماه امسال در مجموع به مدت ۱۰ روز از طریق ثبت نام در […]

استخدام شهرداری اصفهان در سال ۹۶