استخدام یک شرکت معتبر صنعتی

استخدام شرکت sws
دعوت به همکاری یک شرکت معتبر صنعتی به نام خدا دعوت به همکاری یک شرکت معتبر صنعتی در محدوده غرب تهران از تعدادی فارغ التحصیل دانشگاه های برتر جهت تصدی پست کارشناس توسعه منابع انسانی،  با شرایط ذیل دعوت به مصاحبه می‌نماید. ردیف پست مورد نیاز رشته تحصیلی گرایش مدرک تحصیلی جنسیت نحوه همکاری ۱ […]

استخدام شرکت sws