استخدام گروه نرم افزاری سیاق

استخدام شرکت ETCC در آلمان
فرصت های شغلی مزایای همکاری با سیاق گروه نرم افزاری سیاق از دانش آموختگان رشته‌های کامپیوتر، صنایع، حسابداری، مدیریت، اقتصاد و بازرگانی در سراسر کشور دعوت به همکاری می‌کند. برای آشنایی با شرایط هر گروه می‌توانید بر روی نام آن کلیک کنید. در صورتی که رزومه شما بصورت فایل PDF میباشد میتوانید آن را به […]

استخدام شرکت ETCC در آلمان