استخدام و جذب دانشگاه جامع علمی کاربردی استان خراسان جنوبی

استخدام شرکت یوز خودرو ایرانیان
استخدام و جذب دانشگاه جامع علمی کاربردی استان خراسان جنوبی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان خراسان جنوبی به منظور شناسائی و تأمین مدرسان دوره های علمی کاربردی از بین افراد بومی متخصص و مجرب واجد شرایط و علاقه مندجهت تدریس دروس تخصصی در رشته های علمی کاربردی بر اساس حداقل شرایط زیر دعوت به همکاری […]

استخدام شرکت یوز خودرو ایرانیان