استخدام پشتیبانان شبکه

استخدام شرکت پویش معدن تجارت آریا
رصت های شغلی فهرست موقعیت های شغلی فعلی در پشتیبانان شبکه ۱٫ طراح وب (FrontEnd Developer) در این شغل شما مسئول نگهداری و به روز رسانی وب سایت شرکت می باشید. همچنین، شرکت به زودی، مجددا در زمینه ارائه خدمات راه اندازی وب سایت نیز فعال می شود و ما از شما توقع داریم که […]

استخدام شرکت پویش معدن تجارت آریا