استخدام شرکت مهندسی فن آور معادن و فلزات

استخدام شرکت پوبر
عنوان شغلی تحصیلات مهارتها سابقه محل خدمت  کارشناس مدیریت دانش  کارشناس یا کارشناس ارشد صنایع -آشنایی کامل با PMBOK -آشنایی کامل با PMO -آشنا به پیاده سازی مدیریت دانش  حداقل ۵سال سابقه کار مرتبط  دفتر تهران هماهنگ کننده پروژه (مسئول امور اجرایی و ستادی پروژه) کارشناس مکانیک/ متالوژی – آشنایی کامل با روند کار در […]

استخدام شرکت پوبر