استخدام شرکت صنعت و انرژی دی

استخدام شرکت پست سریع بین المللی تی ان تی ایران
شرکت صنعت و انرژی دی برای تکمیل کادر پرسنلی خود استخدام می نماید: – برای فعالیت در کارگاه پروژه ، پالایشگاه ستاره خلیج فارس ، بندرعباس مهندس مکانیک ۱ نفر مرد مهندس برق ۱ نفر مرد مهندس صنایع ۱ نفر مرد مسلط به نرم افزار های کنترل پروژه رییس کارگاه ۱ نفر مرد مسئول پشتیبانی […]

استخدام شرکت پست سریع بین المللی تی ان تی ایران