نتایج آزمون استخدامی مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی

استخدام شرکت پرداخت الکترونیک سامان
خبر ۱ آبان ۹۶: اعلام نتایج آزمون استخدامی مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی بدینوسیله فهرست پذیرفته شدگان اولیه (۳ برابر ظرفیت) آزمون استخدام شرکتی مورخ ۹۶/۷/۲۷ بیمارستان قلب شهید رجائی در رشته شغلی پیشخدمت بشرح اسامی ذیل اعلام می‌گردد. کلیه پذیرفته شدگان می‌بایست به منظور انجام مصاحبه عمومی و تخصصی […]

استخدام شرکت پرداخت الکترونیک سامان