دعوت به همکاری هلدینگ گردشگری مارکوپولو

استخدام شرکت پخش یک و یک
همکاری با ما به منظور کمک به تحقق ایده های بکر و خلاق و در راستای توسعه گردشگری پایدار، هلدینگ گردشگری مارکوپولو از صاحبان اندیشه، فعالان و علاقه مندان صنعت گردشگری دعوت می نماید طرح های خلاقانه خود را که مرتبط با حوزه های فعالیت ذیل می باشد جهت بررسی از طریق پست الکترونیکی و […]

استخدام شرکت پخش یک و یک